Mina tankar‎ > ‎

Prospekt Sverige

Aviation

Management

Aviation Management är ett svenskt konsultbolag med sina rötter i den komplexa och strikt reglerade flygindustrin.

 

Produkt

Integrerat Ledningssystem.

 

Affärsidé

Affärsidén är att hjälpa företag och organisationer att styra och utveckla sin verksamhet på ett dokumenterat och strukturerat sätt som är användbart och förståligt för alla inblandade.

De olika ledningsverktygen och koncepten anpassas till klientens behov och samordnas effektivt i ett Integrerat Ledningssystem som uppfyller utvalda externa krav.

Exempel på externa krav är kvalitetskrav (ISO 9001 och 14001), affärsmodeller (EFQM, MBNQA, USK), flygets branschkrav (EU OPS, EASA, IOSA), bolagskrav (svensk kod för bolagsstyrning), hållbarhetsredovisning GRI.

 

Vision

Visionen är att klienterna ska uppfatta Aviation Management som en kompetent och pålitlig leverantör av Integrerade Ledningssystem.

 

Strategi

Att arbeta i följande prioritetsordning:

1)       Struktur.

2)       Relation.

3)       Genomförande.

4)       Utvärdering.

 

Arbetssteg

En komplex verksamhet behöver ledas genom en tydlig och enkel struktur som förstås och accepteras av alla medarbetare.

 

Vi arbetar enligt strategin i följande fyra steg:

 

1)       Utveckla och anpassa ledningsverktyg och koncept i ett Integrerat Ledningssystem tillsammans med ägare, Vd, ledningsgrupp samt andra nyckelpersoner.

2)       Genomföra en intern dialog i organisationen för att skapa förståelse och acceptans hos ledare och medarbetare och för att säkra att de är villiga att använda verktygen och koncepten i det Integrerade Ledningssystemet.

3)       Införa ledningssystemet genom en tydlig dokumentation, ge stöd, utbilda och coacha användandet av ledningssystemets verktyg och koncept med fokus på att leverera resultat.

4)       Utvärdera ledningssystemet kontinuerligt tillsammans med Vd och ledningsgrupp för att hitta och införa förbättringar eller göra justeringar i införandeprocessen.

 

Leverans

Leveransen består av ett Integrerat Ledningssystem med koordinerade ledningsverktyg och koncept, såsom:

·         Företagsmanual med manualträd som beskriver organisationens hela Integrerade Ledningssystem.

·         System för ägarstyrning som tydliggör det övergripande ansvaret.

·         Strategiplan, affärsplan, ”one page business plan”, budget.

·         Affärsuppföljning, revisionsplan, andra uppföljningsprocedurer.

·         Linjeorganisation med ansvarsbeskrivningar.

·         Processkartor med mål, KPI:er, processkoordinering, procedurer.

·         Mål, styrkort och mål/medel nedbrytning.

·         Månadsrapporter som byggs underifrån.

·         Förbättringsprocesser integrerade i verksamheten (stänga gapen).

·         Mötesstruktur med dagordning för mötena.

·         Målorienterade bonussystem.

·         Checklistor mellan manualer och olika kravsystem (EU OPS, EASA, IOSA, ISO 9001, ISO 14001, GRI).

 

Nätverk

Aviation Management verkar i ett konsultnätverk och kan erbjuda en mix av olika kompetenser för större projekt.

 

Referenser

Referenser kan lämnas från nuvarande och tidigare kunder.

 

Personal

Lars Brynielsson med erfarenhet från internationellt konsultarbete och flera positioner inom SAS Gruppen.

 

Kontrakt

Enkelt kontrakt med månatlig rapportering, betalning och utvärdering av leveranserna

 

Intresserad?

Kontakta

Lars Brynielsson

Aviation Management
Peringskiöldsvägen 65
SE-168 56 Bromma, Sweden
phone +46 (0)8 37 41 25
mobile +46 (0)73 625 41 25
email
lars.brynielsson@amisab.se

 

Comments