Mina tankar‎ > ‎

Vända flygbolag i kris

 

 Hur vända ett flygbolag i kris.

 1. Förankra allt som görs i resultaträkningen.

 2. Definiera affären som resultatet från varje flygning.

 3. Fokusera på de tre nyckelprocesserna:
  1. Yield Management: Om intäkten per stol inte täcker kostnaden per stol så måste intäkten och/eller kabinfaktorn ökas.
  2. Kostnadskontroll: Hög kostnad beror ofta på låg produktivitet p g a för mycket personal. Förbättra produktiviteten och sänk kostnaderna.
  3. Nätverket: Sluta med alla flygningar som inte är kommersiellt vettiga.
 4. Utarbeta resultaträkning för varje flygning och följ upp resultaten per flygning och linje dagligen, per vecka och månad.

 5. Engagera intressenterna (ägare, fack, kunder, medarbetare, partners) i  en gemensam samarbetskoalition via en transparent resultaträkning.

 6. Utse ansvariga för linjeresultaten som ska driva på förbättringsarbetet.

 7. Gör det nu. Att vänta försvagar bara balansräkningen och flygbolaget.

 8. Inför disciplin i att genomföra förbättringsaktiviteter genom en ständig uppföljning av aktivitetsresultaten.

 9. Driv ut rädslan ur organisationen. Om man gör så gott man kan är det ok att misslyckas. Vi vet att det finns saker som ligger utanför vår kontroll (såsom bränslepriset och konjunkturen).

 10. Stöd de som har talang och vilja så att de inte mals ner av organisationen.

 11. Bygg på de interna medarbetarna genom motivation och tydligt ledarskap.

 12. Kräv faktabaserade analyser och ge medarbetarna mandat att agera.

 13. Be styrelsen om frihet att skapa resultat eller gör någonting annat.

 Flygplan, här en SAS MD80, behöver liksom ledare tydliga anvisningar när man genomför en turn around.

 

Före varje långdistansflygning, här en SAS Airbus 330, behövs en noggrann planering och uppföljning för positivt resultat.

 

Kortdistansflygningar och ett kärvt nordiskt klimat, här en Avro från Blue1, kräver finsk sisu för uthållig lönsamhet.

 

Charterflygningar, här en MD83 från Nordic Airways, kräver såväl fexibilitet som låga stolskostnader för att leverera lönsamhet.

 

Regionalflyg, här en Saab 340 från Nordic Airways, kräver kontinuerlig upföljning för att generera lönsamhet  på tunna linjer.

Comments