Mina tankar‎ > ‎

Delegering av mål

Planeringsprocessen

Utgående från styrelsens strategiplanering utformas målen av ledningen i affärsplaneringen. Resurser tilldelas i budgeteringsfasen. Resultatet dokumenteras i strategiplanen, affärsplanen och i budgetens monetära termer. Processen sker ofta iterativt med flera dialoger top-down respektive bottom-up.

Mål - medel nedbrytning

Slentrianmässig delegering mellan de olika befattningshavarna är vanligare än en ordentlig dialog om hur målen ska uppnås. En vanlig attityd är att starka chefer ska klara sig själva och att man inte ska blanda sig i hur verksamheten sköts när man väl delegerat ansvaret. Den utvecklande dialogen där man bekräftar hur målen ska nås (de omskrivna japanska begreppen Hoshin Planning, Policy Deployment, Catch-Ball) som blir kittet mellan organisationens ledare och funktioner uteblir ofta. Detta blir ett hinder för de ständiga förbättringar och korrigeringar som behövs för att möta omvärldens snabba ändringar.

SMART

SMART är en acronym för kraven på välformulerade mål. Målet ska vara:
S = Specifikt
M = Mätbart
A = Accepterat
R = Realistiskt
T = Tidsatt

 Målnedbrytning för ett flygbolag

Nedan följer exempel på en målnedbrytning för ett flygbolag som är anpassat till tidigare ledningssystem och organisation. Målen ska rapporteras i månadsrapporten, följas upp och åtgärdas av ledningen samt rapporteras till styrelsen.
 
Comments