Mina tankar‎ > ‎

Effektivitet

Benchmarking

Ett beprövat sätt att uppskatta sin effektivitet är att jämföra sig mot konkurrenterna. Data finns ofta tillgänga i kvartals- och årsredovisningar. Jämförelsen ska ske systematiskt med en djupare analys av hur konkurrenterna agerar inom de områden där de är effektivare (benchlearning). Ofta bortförklaras den egna ineffektiviteten med att man jämför äpplen och päron. Det viktiga att förstå är att frukterna fyller ut den fruktkorg som blir slutresultatet. Om resultat är negativt måste några frukter minskas eller tas bort ur korgen.

Benchmarking mellan flygbolag

Data från flygbolagen finns publikt tillgängliga från kvartals- och årsredovisningar samt internt från AEA och IATA. Då olika flygbolag har olika förutsättningar, såsom olika flygplantyper, flygsträckor, lokala förhållanden, bör man bryta ner jämförelsen på begrepp som kan användas internt, såsom kostnad per passagerare, stol, block timme, flygning eller stolskilometer.
 
Jämförelsen bör göras på hela affären, dvs både på intäkter, kostnader och resultat, så att man får en överblick av vilken del av den egna verksamheten som behöver åtgärdas.

Benchmarkingdata

Nedan visas en sammanställning från ett europeiskt lågkostnadbolag som konkurrerar på Skandinavien.
  • Intäkten per stol är 825 SEK. Den hybridliknande affärsmodellen har intäkter från individuellt resande, charter, försäljning ombord och annat.
  • Direkta operationella kostnader är 732 SEK. Bränslet svarar för 200 SEK eller 27%. Bidraget till kapital och avskrivningar är 93 SEK per stol.
  • Totalt operationella kostnader är 854 SEK viket ger en förlust på 29 SEK per producerad stol.
 
Comments