Mina tankar‎ > ‎

Flygbolagets ledningssystem

Varför?

Ett tydligt ledningssystem för hela verksamheten ska finnas tillgänglig för medarbetare och intressenter för att skapa förståelse och engagemang. Ledningssystemet ska fokusera på affären, dvs
Resultat = Intäkter - Kostnader.
Ett enkelt ledningssystem kan visualiseras av följande fem delar:

1 Bolagsstyrning

Utan en engagerad och kunnig styrelse som tillser att företaget följer lagar och förordningar och skapar ägarvärde (utdelning + värdeökning) är det osannolikt att verksamheten blomstrar. Relationen mellan SO stödjer VD är väsentlig.

2 Företagsledning

Styrelsen utser VD och fastställer arbetsbeskrivning och rapportinstruktioner. VD med ledningsgrupp och staber ska planera, styra, stödja, koordinera och följa upp verksamheten genom tydliga ledningsprocesser och möten samt rapportera resultaten till styrelsen.

3 Försäljning

Försäljningen ska maximera försäljningsbidraget vilket är försäljningsintäkter minus egna omkostnader.

4 Affärsplanering

Affärsplaneringen ska optimera resultaten av affärsportföljen. Ett flygbolags affärsportfölj är resultaten från flygningarna.

5 Produktion

Produktionen ska minimera produktionskostnaderna beaktande kraven på säkerhet och kvalitet. Inom flygindustrin finns strikta regelverk för flygverksamheten som övervakas av olika myndigheter.

Integrerat ledningssystem med fokus på affären

 
 
            
        Intäkter                            Resultat                        Kostnader
 
Comments