Mina tankar‎ > ‎

Manualträd

Dokumentation

Myndighetskravet är att ledningssystemet ska dokumenteras. EU OPS och EASA, som är grunden för att få driftstillstånd och operativa licenser inom EU, har detaljerade anvisningar om innehållet i de olika driftsmanualerna. Transportstyrelsen har krav på hur säkerhetsarbete ska dokumenteras i BCL-SEC. Referenslistor finns för att beskriva var de olika kraven har dokumenterats (Compliance Lists).
 
IOSA, som är minikravet för att vara medlem i IATA, kräver dessutom att organisationen och ledningssystemet är beskrivet i sin helhet.

Manualträd

Ett praktiskt sätt att dela upp dokumentationen av ledningssystemet är att placera manualerna i ett manualträd. Högst upp finns ledningens beskrivning av det övergripande ledningssystemet i en Corporate Manual. Därunder finns de manualer som är gemensamma för driftsorganisationen.
 
Längst ner grupperas manualerna efter de fyra driftsområdena som leds av myndigetsgodkända befattningshavare (Nominade Postholders).
 
Comments